Nieuwe datum Algemene Leden Vergadering

We hebben een nieuwe datum voor de Algemene Leden Vergadering:

Donderdag 2 april 2020 vanaf 21:30 uur.

Op de (voorlopige) agenda staan de volgende onderdelen:

  • Mededelingen bestuur
  • Notulen ALV 12 december 2018
  • Herziene jaarcijfers 2017
  • Jaarcijfers 2018
  • Begroting 2020
  • Verduurzaming vereniging aanschaf LED verlichting
  • Dringende oproep nieuwe bestuursleden

Graag tot ziens op donderdag 2 april 2020

Hieronder zullen alle stukken ter voorbereiding aangeboden worden.

Mededelingen bestuur overzicht