Trainingen & Corona-virus

13/3 09:00 VERVALLEN. NIEUWE UPDATE BESCHIKBAAR

Zoals je wellicht hebt vernomen heeft de regering het organiseren van samenkomsten en evenementen van meer dan 100 personen ontraden tot 31 maart (voorlopige datum). Hierdoor zou er twijfel kunnen ontstaan omtrent het doorgaan van de trainingen. We volgen hierbij het advies van de atletiekunie.

12/3 16:00: "Trainingen en andere atletiekgerelateerde activiteiten op de club kunnen doorgaan: bij groepsgroottes rond de 100 personen is het advies de activiteit te cancellen dan wel een splitsing aan te brengen waardoor kleinere groepen ontstaan. Tenslotte blijft het dringende advies aan mensen met (milde) verkoudheidsklachten thuis te blijven!" (https://www.atletiekunie.nl/nieuws/update-coronavirus-en-activiteiten-atletiekunie)

Het bestuur heeft per vandaag (12/3) de volgende richtlijn afgegeven aan de trainers:

  • Gezien de grootte van onze trainingsgroepen kunnen de trainingen van pupil tot master gewoon doorgang vinden.
  • Groepen worden goed verdeeld over de beschikbare baanruimte
  • Groepen mogen NIET worden samengevoegd
  • De kantine is NIET toegankelijk voor de groepen. Dit betekent dat de atleten buiten blijven, helaas ook in geval van regen.
  • Trainingen mogen NIET worden verplaatst naar de kleedruimtes en/of het krachthonk (dit laatste m.u.v. de reguliere krachttrainingen)
  • Gedurende de training moet een onderlinge afstand van min. 1 meter in acht worden. Tikspelletjes, estafettes e.d. zullen voorlopig geen deel uitmaken van de trainingen.

Advies aan (ouders van) atleten:

Als je als atleet verkouden bent, twijfelt of je een griepje onder de leden hebt o.i.d., BLIJF DAN THUIS. Dit geldt uiteraard ook voor kinderen die deze symptomen vertonen. Dit lijkt misschien overdreven, maar het volgt de richtlijnen uitgevaardigd door de regering in navolging van het advies van het RIVM.

Voor ouders van pupillen:

Mocht er noodzaak zijn uw kind eerder op te halen van de training, dan zal de trainer u via Whatsapp (persoonlijk of in de groepsapp) hiervan in kennis stellen. Houd uw telefoon in de gaten!

Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet.
Zodra de situatie verandert, zullen wij je via Facebook, emailbericht en de website hiervan zsm in kennis stellen.

Het bestuur
Ries Kraaijestijn
Paul de Ruijter
Richard Weber
Thom Bogaard

Nieuws Overzicht