UPDATE 13/3 09:00 | Trainingen & Corona-virus

Gisteravond om 21:45 heeft de atletiekunie haar advies over al dan niet doorgaan van trainingen aangepast en in lijn getrokken met het advies van NOC*NSF. Trainingen, overleggen en feesten bij sportverenigingen worden dringend afgeraden. Het bestuur heeft vanmorgen na overleg besloten dat advies te volgen. Tot en met 31/3 wordt het clubhuis gesloten en het gebruik van de baan en alle faciliteiten opgeschort. Deze maatregel gaat per direct in. Toegang tot het complex is alleen toegestaan voor bestuursleden, kantine, gemeente/onderhoud, schoonmaak en beheer. Heb je toch toegang nodig, stem dat dan eerst af met het bestuur.

We zijn ons als bestuur bewust dat deze maatregel verder gaat dan wat vanuit de landelijke overheid wordt verwacht. Het feit dat scholen bv wel open blijven roept de vraag op waarom gezamenlijk sporten in klein groepsverband niet meer mogelijk zou zijn. Echter wij schatten in dat de scholen ook binnen afzienbare tijd hun deuren zullen sluiten. Nu ook de atletiekunie haar advies heeft aangescherpt hebben we met pijn in ons hart toch gemeend dat dit het beste is om te besluiten.

Bestuur Almere ‘81

Nieuws Overzicht