Stukken tbv de Algemene Leden Vergadering 28 oktober 2020

Op woensdag 28 oktober vindt de (digitale) Algemene Leden Vergadering (ALV)plaats. Leden hebben hiervoor persoonlijk een uitnodiging in de mail gekregen en een uitleg hoe u aan deze ALV deel kan nemen.

Let op: Je kunt deelnemen aan de digitale ALV door je vooraf aan te melden (secretariaat@almer81.nl o.v.v. “Deelname ALV”). Dat kan tot en met zondagavond 25/10 23:59. Uiterlijk een dag voor de ALV ontvang je een uitnodiging voor deelname. Het bestuur geeft beknopt toelichting/uitleg bij een agendapunt en behandelt de belangrijkste vragen. Tijdens de vergadering kun je alleen via de chat nog vragen te stellen.

Verdere uitleg is te vinden in de mail van Almere'81 dd 13-10-2020

De stukken voor de ALV zijn hieronder bijgevoegd

Downloads: