Algemene Ledenvergadering 15-06-2021

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 JUNI 2021

Bij deze nodigt het bestuur de leden uit voor de Algemene Leden Vergadering op dinsdag 15-06-2021 van 20.30u ~ 22.00u.

Deze keer zal de vergadering weer plaats vinden in de kantine van het clubgebouw.
Echter doordat we door de corona beperkingen slechts een maximum van 30 personen kunnen toestaan, willen we u verzoeken zich van te voren op te geven door een email te sturen naar bestuur@almere81.nl

In het geval dat er zich meer dan 30 personen aanmelden, zal er ook een online “zoom” meting worden geregeld.
U ontvangt dan tijdig de link per email. Wij verzoeken u zich uiterlijk vrijdag 11-06-2021 aan te melden voor de ALV.

Voor de vergadering staan de volgende punten op de agenda:

1. Goedkeuring notulen ALV 17-02-2021

2. Jaarverslag 2020

3. Contributie

4. 40jarig bestaand / clubkampioenschappen

5. Nieuwe voorzitter / oproep nieuw bestuurslid

Zoals u misschien weet hebben we onlangs een oproep gedaan voor een nieuw voorzitter. Helaas heeft zich tot nu toe niemand gemeld voor deze functie.
De functie wordt nu tijdelijk ingevuld door een zittend bestuurslid.
Echter zouden we toch graag het  bestuur weer uitbreiden met een extra lid. Mocht u alsnog interesse hebben voor een bestuursfunctie; richt dan even een email aan het bestuur. Ook bestaat de mogelijkheid om tijdens de ALV vragen te stellen betreffende deze vacature.

We hopen u te zien tijdens de ALV; live of online.

 Het Bestuur Almere 81

Downloads:

Nieuws Overzicht