Notulen ALV 24-01-2022

De concept notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24-01-2022 zijn beschikbaar op de pagina Statuten en Notulen ALV