Uitschrijven

U wilt uzelf of uw zoon/dochter uitschrijven en het lidmaatschap beëindigen? Jammer, maar dat hoort bij een vereniging. Natuurlijk willen we graag weten waarom.

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken klikt u op één van de twee links:

  1. Uitschrijfformulier (eerst inloggen, alle gegevens bij de hand)
  2. Emailbericht (aan ledenadministratie)

(Mensen kunnen contact opnemen met de ledenadministratie als het formulier niet naar behoren werkt.)

Uiteraard stuurt de ledenadministratie u een email waarin wij uw opzegging bevestigen en per wanneer.

Opzegtermijnen

Opzeggen van het lidmaatschap kan per kwartaal en moet schriftelijk worden gedaan - bij voorkeur per email via bovenstaande link. De opzegtermijn is minimaal één volle kalendermaand voor het einde van het lopend kwartaal, met uitzondering van opzegging per einde kalender. Deze dient i.v.m. tijdige stopzetting van de jaarlicentie bij de Atletiekunie voor 15 november bij ons zijn ingediend. Hou dus de volgende data aan:

Einddatum

lidmaatschap

Opzeggen

voor

31/12

1/12

31/03

1/3

30/06

1/6

30/09

1/9

De ontvangstbevestiging is uw bewijs dat u tijdig heeft opgezegd. Het gebruik van de bovenstaande link is voor u het snelst en het meest betrouwbaar.

LET OP

Volgens het consumentenrecht geldt voor abonnementen één maand opzegtermijn en dus ook betaling van deze laatste maand: de zogenaamde wet Van Dam. Deze wet is echter niet van toepassing op verenigingen; daarvoor geldt het verenigingsrecht. Zie: https://www.consuwijzer.nl/thema/abonnement-contract-opzeggen-en-stilzwijgende-verlenging. Bij niet tijdige opzegging geldt dat het lidmaatschap een kwartaal langer duurt en dat dat in rekening zal worden gebracht.

Openstaande facturen

Mochten er nog openstaande facturen zijn of nog niet gefactureerde eigen bijdragen, zoals kosten voor deelname aan wedstrijden, dan kunnen wij u na afloop van uw lidmaatschap nog een herinnering of een factuur sturen.

Over de club Overzicht