Contact

locatie Almere '81

Telefoon

036 - 53 25 101 (Kantine)

Overdag is over het algemeen niemand aanwezig en de voicemail wordt niet afgeluisterd. Het meest zekere contact is via email

 

Email

Heeft u vragen? Stuur dan een bericht aan één van de onderstaande clubfunctionarissen. Zij helpen u graag verder.

Dagelijks bestuur

Onderwerpen: beleid, incasso, klachten, sponsoring, algemene vragen, e.d.

 

Email-adres

Naam

Voorzitter

voorzitter@almere81.nl

Vacature

Secretaris

secretariaat@almere81.nl

Dunya Ruiter

Penningmeester

penningmeester@almere81.nl

Coen Peters

 

Trainerscoördinatoren

Onderwerpen: proeflessen, trainingstijden, kleding, wedstrijden, e.d.

 

Email-adres

Naam

Coördinator Pupillen

tc-pup@almere81.nl

Sabine Schaapherder

Coördinator Junioren

tc-jun@almere81.nl

Marco van Drunen

Coördinator Senioren

tc-sen@almere81.nl

Marco van Drunen

Coördinator G-Atletiek

tc-gatl@almere81.nl

Alie Boorsma

 

Ledenadministratie

Onderwerpen: contributie, wachtlijsten, inschrijven, wijzigen gegevens, nummer Atletiekunie, e.d.

 

Email-adres

Naam

Ledenadministratie

ledenadministratie@almere81.nl

Vragen contributie-inning,
vergoedingen, declaraties

penningmeester@almere81.nl

Coen Peters

 

Wedstrijdsecretariaat

Onderwerpen: groepsinschrijvingen via de club, aan/afmelden evenementen Almere '81, e.d.

 

Email-adres

Naam

Wedstrijdsecretariaat

wedsec@almere81.nl

Daniëlle van Drunen

Clubrecords

webmaster@almere81.nl

Outdoor: Jan Ligthart
Indoor (in ontw): vacature

Promotie

Onderwerpen: aanbiedingen, sponsoring, interessante wedstrijden en evenementen, e.d.

 

Email-adres

Naam

Communicatie-commissie

communicatie@almere81.nl

Jan Ligthart

Over de club Overzicht