Pupillen

Dit is de jongste groep atleten variërend van 6 jaar tot aan hun 11e of 12e jaar. De onderverdeling hierbinnen wordt vastgesteld aan de hand van het jaar waarop de atleetjes een bepaalde leeftijd zullen bereiken:

  • Minipupillen: het (kalender)jaar waarin ze 7 worden;
  • C-pupillen: het (kalender)jaar waarin ze 8 worden;
  • B-pupillen: het (kalender)jaar waarin ze 9 worden;
  • A1-pupillen: het (kalender)jaar waarin ze 10 worden;
  • A2-pupillen: het (kalender)jaar waarin ze 11 worden.

Ze zijn dus twee jaar A-pupil. Overigens worden zowel in de trainingen als tijdens de wedstrijden de eerstejaars A-pupillen en de tweedejaars A-pupillen eigenlijk altijd nog als aparte categorieën gezien.

De overgang van de ene categorie naar de volgende loopt in Nederland niet gelijk met de kalenderjaren. In verband met de crosswedstrijden in de wintermaanden heeft de Atletiekunie ervoor gekozen om deze overgang per 1 november voorafgaande aan het betreffende jaar plaats te laten vinden. (Dit geldt met uitzondering van de Masters voor alle categorieën.)

De trainingen

Er wordt door de pupillen in principe tweemaal per week getraind onder begeleiding van gediplomeerde trainers, eventueel bijgestaan door één of meer hulpouders. In deze trainingen zullen op een speelse wijze de verschillende atletiekonderdelen, die ook tijdens de wedstrijden op het programma staan, aan de orde komen. Dit zijn de sprint, het ver- en hoogspringen, kogelstoten, balwerpen en de "lange afstand". Hoe ouder de atleetjes worden, hoe gerichter de trainingen zullen worden, maar het spelelement zal toch veelal aanwezig blijven. Ook zullen er, zeker bij de A-pupillen, langzaamaan wat onderdelen aan bod komen die vanaf de juniorenwedstrijden op het programma verschijnen.

 

De wedstrijden

In het zomerseizoen staan de competitiewedstrijden centraal. Er worden wel wat extra wedstrijden voor pupillen georganiseerd in de regio, maar dit zijn er nog niet zo veel. Tijdens de competitiewedstrijden wordt er door de hele ploeg eenzelfde programma afgewerkt van drie onderdelen, een estafette en een "lange afstand". De spring- en werponderdelen verschillen per wedstrijd.

In het winterseizoen zijn er voor de pupillen in de regio een aantal indoorwedstrijden te doen (met name in Utrecht). Dit zijn echt individuele wedstrijden (dus geen ploegenwedstrijd), maar dat neemt niet weg dat het natuurlijk het leukst is als er zoveel mogelijk van de groep meedoen. Daarnaast is er in de wintermaanden ook de mogelijkheid om aan crosswedstrijden deel te nemen. Dit zijn ("lange afstand") loopwedstrijden dwars door de bossen of over het strand en dergelijke.

De trainers kunnen altijd meer informatie verstrekken.

Over de club Overzicht