Bestuur

Bij AV Almere '81 zijn circa 500 leden verenigd om de atletieksport in allerlei vormen te beoefenen. Het bestuur zorgt daarbij voor de leiding en laat zich bijstaan door een aantal commissies. Het bestuursbeleid wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) besproken. Hierbij komt ook het financieel beheer, de samenstelling van het bestuur en de benoeming van de commissie aan de orde. Het Bestuur wordt gekozen uit de leden. De algemene ledenvergadering vindt plaats in het voorjaar. Hierbij zijn alle AV Almere '81 van harte welkom.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en de penningmeester.

Downloads:

Over de club Overzicht