Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
AtletiekCategorie*
AVPCategorie*
Vragen
Geef aan wat er van toepassing is:
Ik heb al eerder aan atletiek gedaan
Zo ja, bij welke vereniging?
Zo ja, ik wil dat mijn lidmaatschap wordt overgeschreven
Bij welke trainer/trainingsgroep gaat u trainen? (voor zover bekend)
 
Specifieke kennis/kunde
Almere '81 is altijd op zoek naar leden die de vereniging iets meer kunnen bieden dan alleen lidmaatschap.
Heeft u specifieke kennis/kunde waarop wij als vereniging (al dan niet incidenteel) een beroep op kunnen doen?
Wilt u dat dan hieronder aangeven.
Gewenst vrijwilligerswerk*
 
Medische controle
Zijn er bijzondere (bijvoorbeeld medische) omstandigheden die u wilt melden?
 
Rechten en plichten lidmaatschap
Ik ben bekend met de rechten en plichten die aan het lidmaatschap zijn verbonden. (Statuten & Huishoudelijk Reglement)
De hierboven ingevulde persoonlijke gegevens worden opgenomen in het leden- en vrijwilligersbestand.
Tevens maken wij u er op attent dat er foto’s van diverse evenementen op de internetsite of in het clubblad van Almere '81 worden gezet.
Sportbeoefening geschiedt geheel op eigen risico. Raadpleeg bij gezondheidsrisico’s uw huisarts.
Het eenmalig verschuldigde inschrijfgeld alsmede het lidmaatschap van de Atletiekunie wordt gelijktijdig met de 1e contributie geïnd.
Ik ga akkoord met bovengestelde *
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik ClubCollect uit naam van Almere '81 om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van bovenstaand
iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie, inschrijfgeld en andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking