Contributie

Jaarcontributie 2019

Standaard lidmaatschappen

De totale contributie per jaar bedraagt:

Type

Groep

2019

2018

Wedstrijd

Baanatletiek - Pupillen

€ 183,20

€ 182,90

Wedstrijd

Baanatletiek - Junioren

 € 230,40

€ 229,95

Wedstrijd

Baanatletiek - Senioren & Masters

 € 280,40

€ 279,80

Wedstrijd

Running - Senioren & Masters

 € 220,40

€ 219,80

Recreatief

Baanatletiek - Senioren & Masters

 € 237,20

€ 236,95

Recreatief

Running - Senioren & Masters

 € 197,20

€ 196,95

Recreatief

G-Atletiek - Pupillen & Junioren

 € 177,20

€ 176,95

 

De contributie wordt per kwartaal gefactureerd. De eerste factuur van het jaar bevat tevens de afdracht aan de Atletiekunie is daarom hoger dan de daaropvolgende facturen.

Bijzondere lidmaatschappen

Voor Studenten/Talenten zijn vanaf 2017 nieuwe lidmaatschapsvormen beschikbaar.

Wedstrijdlicentie bij Almere '81, trainen elders.

Deze lidmaatschapsvorm is bedoeld voor:

  • studerende en buiten Almere wonende junioren/senioren; OF
  • talenten die uitblinken op één of meerdere atletiekonderdelen en door de Atletiek/Triathlon-bond uitgenodigd zijn om op regionaal/nationaal niveau te trainen

EN

  • die geen gebruik meer (kunnen) maken van de faciliteiten van de vereniging;
  • maar nog wel voor Almere '81 willen uitkomen tijdens wedstrijden.

Type

Groep

2019

2018

Wedstrijd

Baanatletiek - Student/Talent (Jr)

 € 60,40

€ 59,95

Wedstrijd

Baanatletiek - Student/Talent (Sr)

 € 70,40

€ 69,80

 

Dit lidmaatschap wordt jaarlijks bij aanvang van een nieuw kalenderjaar volledig in rekening gebracht. Tussentijds afmelden geeft geen recht op restitutie.

Trainen bij Almere '81, wedstrijdlicentie elders.

Deze lidmaatschapsvorm is bedoeld voor studenten die:

  • wel gebruik willen blijven maken van de (trainings)faciliteiten van de vereniging;
  • bij een andere atletiekvereniging extra specialisatietrainingen volgen;
  • EN voor wedstrijden voor die andere vereniging willen uitkomen.

Type

Groep

2019

2018

Recreant

Baanatletiek - Student (Jr)

 € 197,20

€ 196,95

 

Dit lidmaatschap wordt per kwartaal in rekening gebracht.

Voor meer informatie over deze lidmaatschapsvorm en de geldende voorwaarden, neem contact op met de penningmeester.

 

Contributieopbouw standaard lidmaatschappen

De contributieopbouw bestaat uit vier onderdelen. De details met de opbouw in bedragen zoals deze ook op de factuur zullen verschijnen staat in de pdf hiernaast.

1. Licentie Atletiekunie

Alle leden worden - conform onze statuten - aangemeld bij de Atletiekunie. De kosten worden 1 op 1 doorbelast en zijn altijd voor een heel kalenderjaar ongeacht het moment van aan- of afmelden. De kosten worden het eerste kwartaal of de eerste factuur na aanmelding in rekening gebracht.

2. Contributie Almere '81

3. Afkoop Verenigingsplicht (AVP)

De vereniging draait op de inzet van vrijwilligers.  Om leden te prikkelen vrijwilligerstaken binnen de vereniging op te pakken kent Almere '81 de afkoop verenigingsplicht (AVP). Zie verenigingsplicht voor meer informatie.

De AVP wordt altijd voor alle leden tezamen met de contributie geïnd. Leden welke aan hun verenigingsplicht hebben voldaan krijgen het bedrag het volgende jaar terugbetaald. Deze terugbetaling gebeurt aan het begin van het nieuwe verenigingsjaar (kwartaal 1).

Kijk eens op vrijwilligerstaken om te zien wat u kunt doen om de AVP terug te ontvangen.

Vrijwilligers die zich structureel inzetten en zich vooraf committeren aan inzet (bv. deelname in een commissie, bestuur, wedstrijdsecretariaat o) krijgen vrijstelling van AVP.

4. Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig € 17,50.

 

Automatische incasso

Nieuwe leden worden alleen ingeschreven indien een machtiging tot incasso wordt afgegeven.

Leden die dat (nog) niet hebben gedaan of waarvan wij een onjuist rekening hebben doorgekregen, krijgen een kostentoeslag van € 5,00 per factuur. Ook bij structurele onterechte storneringen behoudt het bestuur zich het recht voor achteraf de incassotoeslag in rekening te brengen.

 

Downloads:

Over de club overzicht